škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Místa konání koncertů
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY - 100. JUBILEUM

logoFakultní nemocnice, jejíž existence je úzce spjata s částí "okresu" Královské Vinohrady, oslavila 11. května 2002 sté výročí svého založení. V rámci tehdejšího členění hlavního města Prahy patřily do "okresu" Královské Vinohrady dvě pražské - tehdy ještě předměstské - čtvrti: Žižkov a Královské Vinohrady. Původní myšlenka založit nemocnici pro obyvatelstvo se váže k jednání zastupitelstva tohoto "okresu" ze dne 15. července 1897. Otcem, tvůrcem a realizátorem stavebního projektu byl architekt Karel Horák a medicínskou podobu stavbě nemocnice vtiskl MUDr. Václav Michal. K zahájení stavebních prací došlo již v roce 1899. Po státosprávním přerozdělení regionů v roce 1901 stanovil zemský výbor Království českého nemocnici jako společné vlastnictví dvou "nových okresů", tedy okresu Žižkov a okresu Královské Vinohrady. K jejímu řízení bylo stanoveno kuratorium složené ze zástupců obou okresů. Vinohradská nemocnice byla slavnostně odevzdána veřejnosti k užívání 11. května 1902 za přítomnosti císaře Františka Josefa, o čemž svědčí dodnes dochovaný zápis v nemocniční kronice. Od tohoto data je zde poskytována léčebná péče obyvatelstvu nepřetržitě až do současnosti. Dnes nalezneme ve Vinohradské nemocnici tyto zdravotnické obory:Fakultní nemocniceI. interní klinika, II. interní klinika, III. interní - kardiologická klinika, Oddělení alergologie a klinické imunologie, Neurologická klinika, Klinika nemocí z povolání, Oddělení cestovní medicíny, Klinika dětí a dorostu, Dermatovenerologická klinika, Radioterapeutická a onkologická klinika, Oddělení klinické hematologie, Klinika rehabilitačního lékařství, Léčebna pro dlouhodobě nemocné, Oddělení klinické psychologie, Oddělení lékařské genetiky, Nefrologické oddělení, Chirurgická klinika, Ortopedicko-traumatologická klinika, Urologická klinika, Gynekologicko-porodnická klinika, Klinika anesteziologie a resustitace, Kardiochirurgické oddělení, Klinika plastické chirurgie, Klinika popáleninové medicíny, Oftalmologická klinika, Klinika otorinolaryngologická, Stomatologická klinika a odd. rozštěpových vad, Oddělení neurochirurgie, Oddělení dětské chirurgie, Radiodiagnostická klinika, Ústav biochemie a pathobiochemie, Ústav lékařské mikrobiologie, Ústav patologie, Klinika nukleární medicíny, Transfúzní oddělení, Ústav soudního lékařství, Dětský domov.

Fakultní nemocnice

Vinohradská nemocnice je příspěvkovou organizací spravovanou Ministerstvem zdravotnictví, která poskytuje zdravotní péči v úrovni superspecializované péče občanům Prahy 3, 10, 15 a 22. Nemocnice disponuje 1333 nasmlouvovanými lůžky, ročně se zde hospitalizuje více než 35 000 pacientů, ambulancemi za rok projde více než 600 000 pacientů. Přejeme všem našim současným i potecnionálním pacientům, občanům Prahy 3 hodně zdraví, a pro případ, že budou nuceni vyhledat naše služby, úspěšnou léčbu v příjemném prostředí orámovanou vstřícným a kvalifikovaným personálem.

Fakultní nemocniceJUDr. Leoš Kabát - obchodně provozní náměstek FNKV
MUDr. Marie Alušíková, CSc. - ředitelka FNKV
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

MUDr. Marie Alušíková, CSc. - ředitelka
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
e-mail:
odbory@FNKV.cz

V budově FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY ( Polákova posluchárna, pavilon Z) můžete navštívit koncert 100. jubileum Vinohradské nemocnice . Koná se 3. října 2002 od 19.30 hodin.

Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank