škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Místa konání koncertů
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
ZÁKLADNÍ ŠKOLA „LUPÁČOVA“

První zmínka o škole na Olšanech, kterou tehdy navštěvovaly děti z přilehlých Olšan a několik dalších i z blízkých Starostrašnic, je z roku 1838. Školský zákon z roku 1869 znamenal pro školu velkou změnu. Tímto zákonem byla vytvořena soustava národních škol a zároveň vyhlášena povinnost školní docházky pro děti od 6 do 14 let. Na pětileté školy obecné navazoval vyšší stupeň škol - školy měšťanské. Zákon zredukoval počet dětí ve třídě na osmdesát. Po posledním přeskupení okresů v roce 1884 přibývá v Olšanech dětí, v jedné školní budově sídlí několik samostatných obecních škol dívčích i chlapeckých. Tomuto množství stará školní budova již nestačí a obec uvažuje o stavbě nové budovy. Část bývalé Olšanské školy se proto začíná stěhovat do dalších škol, zejména do budovy na Basilejském (dnes Havlíčkově) náměstí. Z těchto důvodů obec podá žádost o výstavbu nové školní budovy. Žádosti je vyhověno až roku 1908, kdy dochází za finanční podpory magistrátu ke stavbě na rohu Lupáčovy a Olšanské ulice. Jubilejní obecná škola císaře Františka Josefa I. byla zbudována u příležitosti 60. výročí jeho panování a slavnostní otevření starostou Gustavem Žákem se konalo v roce 1913. Zprovoznění této nové školní budovy vyvolalo opět stěhování, takže se zde sešlo několik samostatných škol - tj. II. obecná dívčí, I. a III. měšťanská chlapecká. Těsně před začátkem první světové války se započalo s výstavbou druhého křídla a měla zde být umístěna ještě VIII. obecná škola chlapecká. K nastěhování došlo později, protože mezitím zde byl zřízen vojenský lazaret. Vyučování zatím probíhalo střídavě v jiných školách. Po válce byla škola přejmenována na školu Wilsonovu a v roce 1920 se sem konečně stěhuje VIII. obecná dívčí i chlapecká škola. V jedné budově tedy sídlí najednou až pět samostatných škol. V roce 1948 dochází ke koedukaci a vznikají zde dvě školy - národní a střední škola a přestal se používat název Wilsonova. V roce 1953 se přeměnila do dnešní podoby, tj. na školu základní (název základní získala až po přijetí zákona z roku 1960). Poslední změnou je přeměna na školu jazykovou. Stává se výběrovou a kromě přijímacích zkoušek je třeba k přijetí do třetího ročníku i vyhovět v psychologických testech. Dnes má škola 4 paralelní jazykové třídy. Škola je vybavena výpočetní technikou, pevným připojením na Internet a zapojila se do UNESCO doporučovaného projektu - Kidfest 2000. Účastní se výstav a soutěží, zavedla počítačovou výuku jazyků, dějepisu, přírodopisu. Stala se reprezentativním mediálním pracovištěm firmy Microsoft a jako taková se účastní veletrhu INVEX, kde reprezentuje i město Prahu. Škola má vlastní pěvecký sbor, který koncertuje i v zahraničí společně s malým orchestrem, pořádá vánoční koncerty a akademie. Zájem o studium na ZŠ Lupáčova je značný. Přestože se jedná o jednu z největších škol v dané oblasti (přes 550 žáků), nedaří se všechny zájemce o studium uspokojit.

 

Základní škola Lupáčova 1/1200

řízením školy pověřena

Mgr. Helena Vančurová

Tel.: 222 720 669, fax.:222 719 321

www.lupacovka.cz
e-mail: vancurova@lupacovka.cz

Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank