škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Místa konání koncertů
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
KOSTEL SV. ROCHA

Kostel sv. Rocha na Olšanech byl původně součástí Olšanských hřbitovů, založených v roce 1680 jako morové pohřebiště za hradbami Prahy. Kapli pro pohřební obřady projektoval pravděpodobně J.B. Mathey a vysvěcena byla v r. 1729. Jde o barokní stavbu elipsovitého půdorysu bez půdního prostoru, v interiéru členěnou lichým počtem tribun. Nad vchodem do sakristie se nachází freska J. Stettera z roku 1766 s námětem litanií - prosby o ochranu před morem, požárem, hladem a válkou. Hlavní oltářní obraz pochází od Ignáce Raaba z první poloviny 18. století. Hlavní oltář je z r. 1879, kdy byl obnovován interiér kostela. Pod korunovanou Pannou Marií s anděly je ve spodním pásu trojice patronů proti moru: sv. Šebestián, sv. Rozálie a sv. Roch. Po zbourání cenné staré fary a hřbitovní zdi se kostel dostal mimo vlastní hřbitov, z bývalého I. hřbitova se vytvořil park, který by měl v blízkém budoucnu projít další úpravou, aby tato část Žižkova s jednou z nejrušnějších křižovatek získala prostor pro meditaci s možností zastavení se uprostřed každodenního ruchu. V současné době probíhá zásluhou žižkovských Římskokatolických farností nákladná generální oprava celého kostela, který by se měl po jejím ukončení vrátit i svou barevností co nejvíce ke své původní podobě. Výtěžek z koncertu „Pocta Bedřichu Smetanovi“ bude věnován na pokračování oprav kostela sv. Rocha.

Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank