škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Místa konání koncertů
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
GYMNÁZIUM NA SLADKOVSKÉHO NÁMĚSTÍ

Na Sladkovského náměstí byl v roce 1898 položen základní kámen pro školní budovu reálky (založené roku 1897). Nová budova čp. 900 podle projektu architekta Jindřicha Motejla byla předána již v roce 1899 a byla tehdy považována za nejhezčí školu v Praze. Ke škole se váže množství jmen vynikajících osobností, které zde působily: botanik a dendrolog dr. Augustin Bayer, historik František Hýbl, komeniolog PhDr. Jiří Václav Klíma, filologové PhDr. Otakar Kunstovský a PhDr. Albert Pražák (předseda České národní rady za Pražského povstání), hudební skladatelé Otakar Zelinka a Adolf Piskáček, literární historik František Ryšánek a literární a divadelní kritik Jindřich Vodák. A nakonec připomeňme ještě dvě jména - zakladatel skautingu Antonín Benjamin Svojsík a František Smotlacha, vynikající mykolog. V roce 2002 oslavilo Gymnázium na Sladkovského náměstí 105. výročí svého založení. Vyučování zde bylo zahájeno 20. září 1897 slavnostním otevřením dvou tříd t. zv. c. k. reálky na Žižkově. Výuka však probíhala v prostorách žižkovské radnice na Havlíčkově náměstí. Budova na Sladkovského náměstí byla otevřena 17. září 1899. Dnes je škola víceletým gymnáziem kam přicházejí žáci pátých tříd ZŠ do prvního ročníku osmiletého studia a žáci devátých tříd ZŠ do prvního ročníku čtyřletého studia. Studium je všeobecné bez zaměření. Od ledna 2001 je zřizovatelem Magistrát hl. m. Prahy, jehož odbor školství práci školy řídí a gymnázium je přidruženou školou UNESCO a fakultní školou Pedagogické fakulty UK. Na škole bylo ve šk. roce 2002/2003 celkem 16 tříd - 10 tříd víceletého studia a 6 tříd čtyřletého studia. Každý žák studuje dva cizí jazyky - vybírá mezi anglickým, německým a francouzským. V učebním plánu jsou volitelné předměty dle individuálního výběru: anglická, německá a francouzská konverzace, další cizí jazyk, programování, výtvarná a hudební výchova, cvičení z přírodovědných předmětů, semináře. Žáci mohou navštěvovat i nepovinné předměty: sborový zpěv, umělecký přednes, flétnový soubor, sportovní hry. Na škole vznikl filmový klub, taneční kroužek vedený mistrem Kleinbergem a hudebně poetické studio. K životu školy patří tradiční akce: vánoce v aule, školní akademie, výstavky výtvarných prací žáků, maturitní ples v Lucerně, výběrový sportovní a společenskovědní kurz, sportovní den, běh do slaďárenských schodů, volejbalový maratón, soutěž Student roku. V roce 2002 dostala škola po mnoha letech konečně investiční dotaci. Nově byla vybudována učebna informatiky a fyziky. Přes úctyhodné stáří - 105 let - škola drží krok s požadavky současnosti, což dokladuje nejen úspěšná účast v soutěžích na celostátní úrovni, ale především vysoké procento maturantů, kteří jsou přijímáni ke studiu na vysokých školách a uplatňují se v praxi. RNDr. Marie Kličková - ředitelka gymnázia

 

Gymnázium „Sladkovského“

RNDr. Marie Kličková

ředitelka gymnázia

Sladkovského náměstí 8

130 00 Praha 3

www.sladarna.cz

e-mail: Klicova.Marie@Sladarna.cz

Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank