škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Místa konání koncertů
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
HOTEL FLORA

Historie a současnost objektu č.p. 2020

Dominantu nároží ulic Orlické a Vinohradské, ve třetím pražském obvodu, tvoří již desítky let objekt čísla popisného 2020, známý jako HOTEL FLORA. Byl postaven podle návrhu architekta Aloise Krofty, ve dvou etapách v letech 1926 a 1932, podle jednotného architektonického záměru. Hodnotná, monumentálně koncipovaná stavba, s výrazným architektonickým členěním a rytmizací fasád, z části využívající motivů rondkubismu i klasických architektonických prvků, je významnou ukázkou meziválečné výstavby reprezentativní budovy moderního pojetí, ale také okázalého vzhledu. K interiérovým zajímavostem objektu patřil jeden z největších pražských kinosálů třicátých i pozdějších let, s kapacitou 600 diváků. Ve třicátých letech začal hotel Flora sloužit svému účelu a byl svým vybavením a umístěním zařazen do kategorie vyššího standardu hotelových zařízení v Praze. Hotel Flora byl již po únoru 1948 znárodněn a začleněn do státního podniku Československé hotely. Téměř šedesát let sloužila budova bez výraznějších stavebních úprav. V roce 1996 byl objekt fyzicky předán oprávněným restituentkám. Až do roku 1999 objekt výrazně chátral, nebyl provozován podle původního účelu a stal se cílem vykradačů, squatterů, bezdomovců a narkomanů. Na jeho stavu se podepsal také negativní vliv povětrnostních podmínek a prakticky nulové údržby. Zlom nastal až v době, kdy byl objekt nabídnut Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR. Ta, shodou okolností, již delší dobu řešila problém nevhodné dislokace svých pracovišť, vysokých nákladů spojených s pronájmy za prostory pro administrativní aparát a složité vnitřní komunikace, způsobený právě rozmístěním jednotlivých pracovišť po různých částech Prahy. Pojišťovna budovu zakoupila a po složitém a úspěšném projektovém řízení byla za dohledu Obvodního úřadu Praha 3 a pražských památkářů vybranou firmou zahájena její rekonstrukce. V jejím průběhu byly přísně dodržovány požadavky památkářů na používané stavební materiály, které odpovídají původním materiálům použitým ke stavbě hotelu. Nejhezčí části bývalého hotelu Flora jsou veřejnosti přístupné. Mezi ně patří i bývalý kinosál, o který, bohužel i přes snahy pojišťovny, nikdo neprojevil zájem provozovat jej k původnímu účelu. Do architektury celého objektu byly citlivě a vhodně začleněny veškeré administrativní prvky, které slouží nejen pracovníkům VZP ČR, ale i občanům, kteří jednotlivá pracoviště instituce navštěvují.

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Okresní pojišťovna hlavního města Prahy

Na Perštýně 6, 110 01 Praha 1

úřadovna Flora

Orlická 2

130 00 Praha 3

www.vzp.cz

e-mail: informace@op19.vzp.cz

Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank