škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Místa konání koncertů
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
AREÁL STŘEDNÍCH A ODBORNÝCH UČILIŠT NA JAROVĚ - společenský sál

V září 2003 to bylo třicet let, co se se slávou otevíral nový areál pro učiliště podniku Pražská stavební obnova. Učiliště  PSO v Praze 9 - Hrdlořezích je postaveno na rozloze 15,3 ha. Generálním projektantem byl Pražský projektový ústav, generálním dodavatelem Průmstav n.p., Investorem Pražská stavební obnova. Celkový rozpočet včetně vybavení dosahoval částky cca 118 mil. Kč. Výstavba byla zahájena v roce 1960, ročně se prostavělo cca 10 - 12 mil. Kč. Učiliště pojme 2000 žáků všech profesí, v současné době je na učilišti cca 1400 žáků ve 12 stavebních profesích jako jsou: zedník, tesař, pokrývač, klempíř, instalatér, malíř pokojů, lakýrník, zámečník, truhlář, sklenář, kominík, podlahář. Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Učňovská 1, Praha 9 je kombinovaným vzdělávacím subjektem, jehož součástmi jsou Domov mládeže a jídelna. Zřizovatelem školy je na základě usnesení Rady Hl. m. Prahy č. 550 ze dne 3. dubna 2001 Hlavní město Praha. Rozhodnutí o zařazení do sítě škol a předškolních zařízení a školských zařízení  čj. 16825/021-21 ze dne 20. listopadu 2001 uvádí kapacitu jednotlivých součástí: střední odborná škola - 500 žáků, střední odborné učiliště - 1160 žáků, odborné učiliště - 360 žáků, učiliště - 40 žáků , domov mládeže - 76 žáků a školní jídelna - 1800 strávníků. Teoretické vyučování je realizováno ve vyčleněné části centrální budovy, kde se nacházejí prostorné učebny, 2 tělocvičny, plavecký bazén, sauna, posilovna, herna stolního tenisu a uvnitř areálu se nacházejí 2 hřiště s umělohmotným povrchem, škvárové hřiště na házenou, běžecká dráha, doskočiště pro skok daleký a střelnice s 30-ti střelišti. Odborný výcvik je realizován v dobře vybavených dílnách a dále pak na produktivních pracích v rámci údržby budovy školy a z významné části na zakázkách mimo učiliště. Od 1. 1. 1999 byla stavebnímu učilišti přičleněna  Integrovaná střední škola zahradnická s pracovištěm Pod Táborem 17, Praha 9. V této škole jsou: 4letý studijní obor zahradnictví, 3letý učební obor zahradník, 2letý učební obor zahradnická výroba a 2leté denní nástavbové studium s maturitou. Dále se zde nachází školní vazárna, školní botanická zahrada, provádí se zde prodej řezaných a pokojových květin, okrasných dřevin, svatební, slavností a smuteční vazba a výzdoba interiérů. Učiliště disponuje týmem kvalitních odborníků v oblasti teorie i praxe ve všech oborech, které vyučuje. Učební osnovy jsou pružně doplňovány o nejnovější poznatky progresivních technologií a nových materiálů tak, aby naši absolventi přicházeli k firmám připraveni. Toho dosahujeme také tím, že naši žáci již v průběhu výuky mají možnost ověřovat si svoje teoretické i praktické poznatky na produktivních zakázkových pracích. Cílem našeho konání je připravit takového absolventa, který bude mít se svými vědomostmi, dovednostmi a vlastnostmi uplatnění na trhu práce. Ing. Ladislav Špička, CSc. - ředitel školy

 

SOŠ, SOU, OU a U

příspěvková organizace

Ing. Ladislav Špička, CSc.

ředitel školy

Učňovská 1

190 00 Praha 9

e-mail: skolajarov@seznam.cz

www.skolajarov.cz

Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank