škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Místa konání koncertů
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
ŽIŽKOVSKÉ DIVADLO

Dům ve Štítného ulici č.5 na Žižkově byl postaven roku 1875 stavitelem Hodanem. V přízemí domu byl zřízen hostinec U rytíře Dalimila, později zvaný U Jana Lucemburského. Součástí hostince byla velká taneční síň. Když se kolem roku 1883 začala v rozrůstající se obci jevit potřeba zbudovat kapli, koupil dům za 31 000 zlatých Spolek pro vystavění katolického kostela na Žižkově. Hostinec byl zrušen a taneční síň adaptována na kapli zasvěcenou Panně Marii. Při kapli měly sestry řádu boromejek dětskou opatrovnu. Po vystavění kostela sv. Prokopa zůstala kaple využívána školní mládeží a zbytek domu, zvýšený o jedno patro, připadl nově zřízenému gymnáziu. Po jeho odstěhování získala zdejší učebny Veřejná obchodní škola Grémia pražského obchodnictva na Žižkově. Roku 1919 byla kaple zrušena a objekt byl adaptován k „lidovýchovným účelům“. Proti průčelní stěně bylo postaveno pódium a v hledišti umístěno 208 sedadel. Nově zřízená síň nesla jméno prvního prezidenta T. G. Masaryka a stala se dějištěm velké řady kulturních akcí - přednášek, hudebních, recitačních a společenských besed, ale i divadelních představení. Od té doby, prakticky až do druhé světové války, prošla budova různými úpravami, které měly jediný cíl, vybudovat zde funkční divadelní prostor. Od roku 1972 zde působila především Scéna Městského osvětového sboru pod vedením ing. Františka Síly. Po skončení druhé světové války byla Masarykova síň ve Štítného ulici přejmenována na Síň lidové umělecké tvořivosti (LUT) a byla opět vyhrazena potřebám osvětové činnosti a při sporadickém účinkování ochotnických souborů se hrálo v rámci nové reorganizace pod názvem Žižkovské divadlo. V roce1960 bylo pro nevyhovující jevištní vybavení a zastaralé bezpečnostní zařízení uzavřeno. Zrekonstruovaná scéna byla pod názvem Žižkovské divadlo znovu uvedena do provozu v sezóně 1976/77 a od této doby se stala zázemím mnoha renomovaných souborů a hostovala zde celá plejáda významných umělců. Účinkovaly zde vedle amatérských souborů divadelní veličiny např. Studio Y, Činoherní studio Ústí nad Labem, Naivní divadlo Liberec, Miroslav Horníček a řada dalších. Pod vlivem přelomových událostí roku 1989 bylo Žižkovské divadlo přejmenováno na Žižkovské divadlo T. G. Masaryka a po příchodu Divadla Járy Cimrmana (1992) od sezóny 96/97 na Žižkovské divadlo Járy Cimrmana.

 

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

Jana Pazderníková

ředitelka

Štítného 5

130 00 Praha 3

www.zizkovskedivadlo-jc.cz

e-mail: kancelar@zizkovskedivadlo-jc.cz

Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank