škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Místa konání koncertů
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Vysoká škola ekonomická (VŠE) je v povědomí veřejnosti známa jako instituce, která jako jediná v českých zemích poskytovala do roku 1989 vysokoškolské ekonomické vzdělání. Jejím dnešním nejvýznamnějším absolventem je prezident České republiky prof. Václav Klaus a řadu jejích absolventů najdeme jak mezi představiteli výkonné a zákonodárné moci, tak mezi špičkovými manažery významných firem. Při krátkém pohledu do historie VŠE je významnou událostí rok 1919, kdy byla rozhodnutím Národního shromáždění Československé republiky zřízena v rámci České techniky Vysoká škola obchodní. V roce 1949 bylo studium převedeno do Vysoké školy politických a hospodářských věd, která byla v roce 1953 přeměněna na Vysokou školu ekonomickou. V roce 2003 jsme tak oslavili padesáté výročí školy. Po roce 1989 prošla VŠE významnými obsahovými i organizačními změnami. Jako jedna z prvních vysokých škol v České republice přešla na kreditní systém studia, byl vybudován třístupňový studijní systém (bakalářské, magisterské a doktorské studium) a dynamicky se rozvíjel systém mezinárodních.mobilit studentů a pedagogů. Zcela zásadní kvantitativní i kvalitativní rozvoj nastal v oblasti vybavení školy výpočetní technikou a kapacity pro výuku i ubytování byly rozšířeny o další budovy na Jižním Městě. V roce 1998 byla vybudována NOVÁ AULA s kapacitou 424 míst k sezení. Otevření nově koncipovaného a na špičkové úrovni vybaveného Centra informačních a knihovnických služeb vytvořilo pro studenty i pedagogy podmínky pro studium plně srovnatelné s podmínkami na zahraničních vysokých školách.

 

SOCHA SIRA WINSTONA CHURCHILLA

Slavnostním odhalením sochy Sira Winstona Churchilla před budovou VŠE v Praze na Žižkově baronkou Margaret Thatcherovou byla završena jedna z aktivit, která přibližuje Českou republiku o další krok k rodině vyspělých evropských demokracií. Jedná se o přesnou repliku originálu, který je umístěn na Parlamentním náměstí v Londýně a jehož autorem je britský sochař Ivor Roberts-Jones.

 

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.

rektorka

náměstí Winstona Churchilla 4

130 67 Praha 3

www.vse.cz

hummel@vse.cz.

Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank