škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Profily účinkujících
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
KLAVÍRNÍ TRIO „ESTER“

/Tamara  Polakovičová - housle, Dominika Hošková - violoncello, Ester Godovská - klavír/

Soubor byl založen počátkem roku 2004 a tvoří jej významné interpretky současnosti, které se vedle sólistických aktivit věnují i komorní hře v klavírním triu. TAMARA POLAKOVIČOVÁ (*1981) absolvovala Pražskou konzervatoř ve třídě profesora Jaroslava Foltýna (2003). Sólově vystoupila s Janáčkovou filharmonií Ostrava již v 15 letech. Zvítězila v mezinárodní rozhlasové soutěži Concertino Praga (1999) a téhož roku obdržela zvláštní ocenění na mezinárodní houslové soutěži v Japonsku. Roku 2000 obdržela stipendium na mezinárodní kurzy do rakouského Semmeringu. Na pozvání profesora S. Shippse se účastnila mezinárodních kurzů na School of Music v Meadowmountu (USA - 2001). Téhož roku ji Janáčkova filharmonie Ostrava znovu pozvala k hostování. Stala se absolutním vítězem celostátní soutěže konzervatoří v ČR (2002). V pražskému Rudolfinu se představila při provedení Brahmsova houslového koncertu D dur se Symfonickým orchestrem Pražské konzervatoře. Dnes studuje u prof. Ivana Štrause na HAMU v Praze. Violoncellistka DOMINIKA HOŠKOVÁ (nar. 1982) začala hrát na violoncello ve čtyřech letech pod vedením svého otce violoncellisty Doc. Jiřího Hoška. Studovala na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Václava Jírovce a poté u prof. Vladana Kočího i u prof. Miloše Sádla na soukromých lekcích. Od roku 2003 studuje na HAMU v Praze ve třídě Doc. Jiřího Hoška. Interpretační vyspělost potvrdila již v šestnácti letech recitálem se závažným programem (Bach, Dvořák aj.). Úspěšně se účastnila řady violoncellových soutěží: Heranova soutěž v Ústí nad Orlicí (1992, 1996), mezinárodní soutěž v rakouském Liezenu. Na soutěži Prague Junior Note získala v roce 1995 čestné uznání 1. stupně. Na základě anonymní nahrávky se probojovala mezi kandidáty mezinárodní violoncellové soutěže Pražského jara 2000 a stala se nejmladší českou účastnicí této soutěže. Nadace ČHF jí ocenila udělením stipendia pro nejúspěšnější studenty (v r. 2000 - 2003).  V roce 2002 získala jednu z hlavních cen na celostátní violoncellové soutěži konzervatoří v Teplicích. Na soutěži Karla Ditterse byla oceněna jako členka Kvarteta Pražské konzervatoře udělením 1. ceny a diplomem „absolutní vítěz soutěže“ /2003/. V 8. ročníku violoncellové soutěže Nadace Bohuslava Martinů získala 3. cenu /2003/. Zvítězila v soutěžním konkurzu o stipendium Yamaha 2004. Sólově koncertovala s Filharmonií B. Martinů Zlín, Pražskou komorní filharmonií, Virtuosi Pragenses i v České televizi /Hudební setkání, Terra muzika, Adventní koncerty, Noc s andělem/. Účinkovala na hudebních festivalech: Podblanický podzim, Nekonvenční žižkovský podzim, Synagogy západočeského kraje, koncert pro Konrad Adenauer Stiftung - Berlín. ESTER GODOVSKÁ (*1976) hraje  na klavír od pěti let. Pravidelně se zúčastňovala dětských klavírních soutěží - 2. cena v soutěži Prague Junior Note (v r. 1991). Na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě byla přijata do klavírní třídy MgA. Moniky Tugendliebové (1991) a současně začala jako druhý hlavní obor studovat skladbu (Mgr. Marika Gašparovičová, Edvard Schiffauer). Konzervatoř absolvovala v r. 1997 provedením klavírního koncertu c-moll L. van Beethovena a vlastní kompozice „Portrét“ pro smyčcový orchestr. AMU v Praze absolvovala v klavírní třídě Doc. Miroslava Langera v roce 2002. Během studií získala několik ocenění: 1991 - mezinárodní soutěž Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem - čestné uznání, 1994 - klavírní soutěž Janáčkovy konzervatoře - 1. cena, 1999 - mezinárodní soutěž Beethovenův Hradec - 2. cena a Cena ČHF za nejlepší provedení soudobé skladby. Své vzdělání si prohloubila na mistrovských kursech v Piešťanech, Paříži, Braunschweigu a Badenu (Lazar Berman, Eugen Indjic, Ivan Klánský, Peter Toperczer, Pau1 Badura - Skoda, Christian Zacharias a Vladimir Krainev). Na klavírních kurzech v Badenu v r. 2001 získala Cenu Bohuslava Martinů. Sólově vystupovala v Paříži, Berlíně, Drážďanech, Braunschweigu, Vídni, Praze aj. Spolupracovala s Janáčkovou filharmonií Ostrava, komorním orchestrem Berg, Talichovým komorním orchestrem a Janáčkovým komorním orchestrem. V r. 1999 vystoupila jako sólistka v Šostakovičově klavírním koncertu c-moll v Rudolfinu (Akademičtí komorní sólisté - dir. Janos Fürst), poté se zúčastnila workshopu pod vedením Mstislava Rostropoviče (Šostakovič). Nahrávala pro Český rozhlas a ČT. Je vyhledávanou komorní hráčkou. S violistkou Jitkou Hosprovou získala 2. cenu v soutěži Beethovenův Hradec 2000. V současnosti působí jako pedagog na Konzervatoři J. Ježka v Praze.

Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank